Joustavan eurooppalaisen opintopolun mallintaminen

Eurooppalainen opintopolku-malli mahdollistaa opiskelijalle monipuoliset ja joustavat eurooppalaiset opintopolut. Mallin avulla opiskelija saa kaikki kansainvälisyyteen liittyvät opinnot  tunnistettua  ja tunnustettua ja näin osaksi opintoja. Oppilaitokset voivat hyödyntää mallia monella eri tavalla. Mallin avulla opiskelijoille annetaan mahdollisuus kansainvälistymiseen ja samaan aikaan kansainvälisyystoimintaan sijoitetut resurssit saadaan tehokkaasti ja joustavasti osaksi opiskelijoiden opintosuorituksia. Polkua voi suorittaa kokonaisuutena tai vain osia siitä. Opinnot ovat ajasta ja paikasta riippumattomia. Opiskelija voi rakentaa oman polkunsa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Polkua voidaan käyttää esimerkiksi  seuraavilla tavoilla

  1. Etukäteen valittu ja suunniteltu kansainvälisyyspolku,  jossa osa opintokokonaisuuksista on jo määritelty.  Osa kursseista suoritetaan kokonaan verkkokurssina Suomessa ennen ulkomaille lähtöä esim. kieli- tai kulttuurikurssi verkossa. Toinen osio kurssista suoritetaan toimimalla kohdemaan arjessa  ja käyttämällä kieltä paikan päällä.  Opiskelija havainnoi ja reflektoi uutta kulttuuriympäristöä. Havainnoinnin tukena ovat arkioppimisen oppimistehtävät.

  2. Kansainvälisyyspolku muodostuu joustavasti opiskelun aikana. Kaikkia kurssikokonaisuuksia ei ole etukäteen valittu opintojen alkuvaiheessa tai opiskelijat eivät välttämättä ole niitä ehtineet kokonaisuudessaan suorittaa ennen ulkomaille lähtöä. Kohdemaassa opiskelija havainnoi ja reflektoi uutta kieli- ja  kulttuuriympäristöä . Havainnoinnin tukena ovat arkioppimisen oppimistehtävät.

    Arkioppimisen kautta hankittu kielen tai kulttuurin osaaminen kohdemaassa tukevat toisiaan ja voivat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta yhdessä muodostaa kokonaisuuden.
    Arkioppimisella ja käyttämällä kohdemaan kieltä tai englannin kieltä opiskelija voi täydentää opintoihinsa esimerkiksi yto -pakolliset kielet, yto -valinnaiset kulttuurien tuntemuksen opintokokonaisuudet tai kielet, ammatilliset kielet kuten esim. englanti tai ranska sekä vapaavalinnaiset kulttuuri- ja kielikurssit.

 

Mallia voidaan käyttää eri tavalla ja polkua ei ole pakko toteuttaa kokonaisuudessaan.

 

Eurooppalainen opintopolku

Lähtövalmennus ulkomaan opinto- ja työssäoppimisjaksoille lähteville opiskelijoille
Opiskelija suorittaa kurssin kokonaan ennen ulkomaille lähtöä
Kurssimuotoinen opiskelu Arkioppiminen

Kielikurssi verkossa
(esim. espanja, ranska, saksa alkeet)

Opiskelija suorittaa kurssin kokonaan
tai osittain ennen ulkomaille lähtöä

Kielenoppiminen ulkomailla – arkioppiminen

Opiskelija käyttää oppimaansa kohdemaan kieltä
tai englannin kieltä jakson aikana

Kulttuurikurssi verkossa
(esim. espanja, ranska, saksa)

Opiskelija suorittaa kurssin osittain tai kokonaan ennen
ulkomaan lähtöä

Kulttuurin oppiminen ulkomailla
arkioppiminen

Opiskelija havainnoi ja reflektoi uutta kulttuuriympäristöä.
Havainnoinnin tukena arkioppimisen oppimistehtävät.

Työssäoppiminen ulkomailla

 

Lataa tästä Leonardo kesäpäivien esitys 2014 Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen (pdf)